Koszt ślubu cywilnego

Koszt ślubu w Urzędzie, cena ślubu cywilnego, koszty ślubu, ile kosztuje ślub brany w Urzędzie

Odpowiadamy na pytanie ile kosztuje ślub cywilny w Urzędzie.

ślub cywilny

W Polsce można zawrzeć ślub cywilny i kościelny. Ślub kościelny jest droższy. Ślub cywilny udzielany jest przez Urząd stanu cywilnego. Cena jest stała i wynosi 80 zł (opłata skarbowa), jednakże jeśli zechcemy dodatkowo mieć oprawę muzyczną, jest to koszt dodatkowy w cenie od 50 do 150 zł. Przydać nam się może także dodatkowy skrócony odpis aktu urodzenia (koszt 20 zł) – wymagany jest gdy składamy wniosek o ślub cywilny w innym urzędzie niż ten w którym się rejestrowaliśmy.

O czym należy pamiętać:

 • Po pierwsze możecie taki ślub wziąć w każdym urzędzie w całej Polsce.
 • Urzędnik zada wam kilka pytań, aby sprawdzić czy nie ma przeszkód do zawarcia ślubu.
 • Decydujecie czy żona przyjmuje nazwisko po mężu.
 • Panna i kawaler muszą mieć ze sobą dowód i skrócony odpis aktu urodzenia.
 • Rozwódka lub rozwodnik, poza dowodem i skróconym odpisem aktu urodzenia muszą mieć odpis aktu małżeństwa z konieczną adnotacją o rozwodzie lub sentencją rozwodu .
 • Wdowiec lub wdowa , poza dowodem i skróconym odpisem aktu urodzenia muszą mieć skrócony odpis aktu zgonu małżonka.
 • Gdy jedna z osób jest nieletnia, (pomiędzy 16-18 lat) potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego, na małżeństwo.

Koszty ślubu cywilnego:

80 zł - opłata skarbowa
20 zł - opcjonalnie odpis
50-150 zł - opcjonalnie oprawa muzyczna

80 zł (cena)

 • cenę ślubu cywilnego
 • Usługi - wesele
 • 26.02.2014 r.
 • brak