Wysokość opłat abonamentowych rtv w 2014 roku

Koszt abonamentu RTV, ceny abonamentu RTV, opłata abonamentowa za radioodbiornik i telewizor

Odpowiadamy na pytanie ile wynosi wysokość opłat abonamentowych rtv w 2014 roku

telewizor zdjęcie

Od 2014 zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 07. maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 566) należy płacić za jeden miesiąc za radioodbiornik: 5,90 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 19,30 zł

Osoby opłacające abonament mogą skorzystać ze zniżki. Ważne aby pamiętać aby wnieść opłatę z góry w terminie tj. do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Wtedy naliczone jest prawo do zniżki.

Poniżej przedstawiamy wysokość opłat abonamentowych za radioodbiornik wraz z uwzględnionymi zniżkami.

2-miesiące - 11,45 zł
3-miesiące - 17,00 zł
4-miesiące - 22,90 zł
5-miesięcy - 28,45 zł
6-miesięcy - 33,60 zł
7-miesięcy - 39,50 zł
8-miesięcy - 45,05 zł
9-miesięcy - 50,60 zł
10- miesięcy - 56,50 zł
11- miesięcy - 62,05 zł
12- miesięcy - 63,70 zł

Poniżej przedstawiamy wysokość opłat abonamentowych za odbiornik telewizyjny lub telewizyjno radiofoniczny wraz z uwzględnionymi zniżkami.

2-miesiące - 37,45 zł
3-miesiące - 55,60 zł
4-miesiące - 74,90 zł
5-miesięcy - 93,05 zł
6-miesięcy - 110,00 zł
7-miesięcy - 129,30 zł
8-miesięcy - 147,45 zł
9-miesięcy - 165,60 zł
10-miesięcy - 184,90 zł
11-miesięcy - 203,05 zł
12-miesięcy - 208,45 zł

Sprawdź czy musisz płacić za abonament? Zwolnione od opłat są między innymi:

 • osoby nie posiadające odbiornika telewizyjnego i radiowego,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osoby ze znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby które ukończyły 75 lat,
 • osoby które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne,
 • osoby które otrzymują rentę socjalną z ZUS,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

radioodbiornik: 5,90 zł

odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 19,30 zł

 • dla ludności
 • 03.03.2014 r.
 • brak